neljapäev, 26. märts 2015

Suurele kevadele vastu


1. märtsil toimunud Riigikogu valimised andsid nii eelnenud kampaania käigus kui ka häälte kokkulugemisel kindla signaali, et Eestis tõusevad lähiajal tähelepanu keskpunkti sotsiaalsed teemad. Kõigi erakondade põhilubadused kajastasid vajadust tõsta alampalka ja maksuvaba tulu, kaotada palgavaesus ning luua uusi töökohti. Sotsiaalprobleemide olulisust näitas ka see, et ainsana sai senistest parlamendierakondadest eelmistest valimistest parema tulemuse Keskerakond, olulise häältesaagi korjasid  aga uustulnukad Vabaerakond ja EKRE. Kuidas lubadused aga realiseeruvad, selgub koalitsiooniläbirääkimiste käigus. Kahjuks võib juba praegu näha, kuidas paremerakonnad oma lubadustest vaikselt distantseeruvad. Kutsun valijaid üles valitsuse moodustajatelt aru pärima, kuidas kavatsetakse oma lubadusi täita ja rahvalt saadud mandaati õigustada. Demokraatlikus riigis ei lõpe kodanike võimalused poliitikas osaleda mitte valimistega, vaid jätkuvad erinevate survegruppide ja mitteformaalsete liikumiste tegevusena ka valimiste vahelisel ajal. Kasutagem siis neid võimalusi! Kandideerisin samuti ning kuigi ma ei osutunud seekord Riigikokku valituks, pole mul põhjust oma häältesaagi pärast häbeneda. Tänan siinkohal kõiki neid häid inimesi, kes mind toetasid! Kinnitan, et teie hääl ei lähe kaduma. Kasutan usalduskrediiti, mida teilt sain, et seista Haabersti inimeste heaolu ning linnaosa arengu eest. Häbi tunnistada, aga mul on tegelikult isegi hea meel, et saan jääda edasi linnaosa ja siinsete toredate inimestega. Mulle meeldib töötada Haabersti heaks.

Aeg käised üles kaarida

Päike käib üha kõrgemalt ning käes on kauaoodatud kevad. Meiegi Haabersti Linnaosa Valitsuses oleme asunud teostama kevadisi heakorratöid ja ette valmistama iga-aastast heakorrakuud, mis sel aastal kestab 15. aprillist kuni 15. maini. On traditsiooniks saanud, et selle kuu raames saab anda ära ohtlike jäätmeid ja panna ise käed külge talgutel, muutmaks meie kodulinnaosa puhtamaks. Kuid kõigest sellest täpsemalt saate lugeda juba järgmisest Haabersti Postipoisist.

Räämas nurgatagused korda

Palju dramaatilisi sündmusi on alates 2011. aastast keerelnud Õismäe tee 130 kasutult seisnud koolihoone ümber. Täna ei suudagi enam meenutada, kui mitmekümnel korral on

püromaanid üritanud tondilosssile tuld räästasse pista. Igatahes tõi tühjalt seisev maja halle juukseid nii linnaosa valitsuse ametnikele, politseinikele kui ka suure vaeva nägijatele  — vapratele tuletõrjujatele, kes ikka ja jälle lõõmava kahjutule voolikutest üle kastsid. Alates aprillist muutub see kõik minevikuks ja kohalikuks folklooriks. OÜ Jäätmeproff võtab asja tõsiselt ette ja

lammutab probleemse ebafunktsionaalse hoone, millele — vaatamata pingutustele — ei olnud võimalik kasutust leida. Korrastatud kinnistu jääb avalikku kasutusse. Konkreetseid plaane, mis sellest kinnistust edasi saab, veel kinnitatud ei ole. Olen seisukohal, et sinna peaks tulema sotsiaalobjekt, kuhu planeeritaks ruumid ja tegevused ka Haabersti Noortekeskusele. Tallinna Linnavaraametile on tehtud pakkumine, et koostöös Tallinna Linnavalitsusega võiks Õismäe tee 130 kinnistule rajada rannaspordialade keskuse (võrkpall, rannajalgpall jne). Arutelud sel teemal veel käivad ja pole võimatu, et leiame veelgi parema ja Haabersti elanike huve enam teeniva lahenduse. Kui leidub selles suhtes mõni uudne ettepanek, võib sellest e-kirja teel linnaosa valitsusele teada anda. Luban ka omalt poolt elanikke edasiste arengutega kursis hoida.

Igale lapsele lasteaiakoht

On äärmiselt tähtis, et vanematel oleks võimalus panna laps kodulähedasse lasteaeda kohe, kui selleks vajadus tekib. See on meie kohus noorte perede ees, kes tegelevad Eesti tuleviku jaoks tähtsaima ülesandega — kasvatavad tulevasi tegusaid kodanikke. Garanteeritud lasteaiakohad pole pelgalt seadusest johtuv kohustus, vaid kogukonna tähelepanu ja respekti väljendus.

Lähitulevikus lisandub Haaberstisse kaks lasteaeda. Üks Järveotsa tee 33 asunud endise Õismäe kooli hoonesse ja teine Kakumäele Veerise tänavasse. Peale nende kahe lasteaia valmimist on Haaberstis lasteaia kohaprobleem lahendatud.

Uued bussipeatused Kakumäele

Sellel aastal lahendame ka Kakumäe elanike bussiliiklusega seonduva mure. Rajatakse puuduvad bussipeatused, millega ühistranspordiliiklus muutub tulevikus loodetavasti kahesuunaliseks

ning bussi on mugav siseneda ning väljuda mõlemalt suunalt.

Kiirus maha

Tegime transpordiametile ettepaneku ühtlustada Vana-Rannamõisa tee kiirusepiirang. Praegu on seal lubatud sõita 50 km/h ja ühel lõigul 30 km/h. Kakumäe elanikud tegid ettepaneku lisada veel üks 30 km/h lõik Saviliiva teest Kakumäe teeni. Mõistlikum lahendus on kehtestada kogu Vana-Rannamõisa teel ühtne kiirusepiirang 40 km/h. See vähendab õnnetusriski, loob turvalisema olukorra jalakäijatele ning vähendab oluliselt mürataset. Aasta 2015 on meid hellitanud pehme talve ja varase kevadega. Jätkugu soojust ka inimestevahelistesse suhetesse. Päikest, edu, rõõmu!