Edaspidi tuleb igal täiskasvanud Eesti elanikul arvestada tõsiasjaga, et vähest alkoholitarbimist või, hoidku jumal, suisa karskust, käsitletakse meie uut oranžpunast valitsust vaenava käitumisena ning võrdsustatakse riigireetmisega.