neljapäev, 22. juuni 2017

Haabersti ristmik muudab linnaosa nägu


Viimastel päevadel on teenimatult pälvinud suurt tähelepanu sõjakalt meelestatud grupp, mis nn hõberemmelga kaitsmise sildi all püüab pärssida Haabersti ringristmiku ehitust. Keskkonnakaitse mõtet labastava tegevuse taga võib aimata poliitilist tellimust neilt jõududelt, kellele Tallinna tasakaalustatud areng vastukarva. On valijate otsustada, kas avalikult seadusi eiravale käitumisele üles kutsuvate riigikogulaste mandaati järgmistel valimistel pikendada, või soovime end seadusloomes esindama Eesti kui õigusriigi põhimõtteid järgivaid poliitikuid. Ent asja juurde!
Haabersti eritasandiline ristmik pole pelgalt liikluslahendus.
Haabersti ringristmiku rekonstrueerimine eritasandiliseks liiklussõlmeks ei toimu üksnes selleks, et lühendada autodele linnapääsul hommikust sõiduaega poolelt tunnilt kümnele minutile, vaid lisaks liiklusolude parandamisele on käivitunud suurprojektil muid olulisi eesmärke. Esmalt vähendab seisakute ja ummikutevaba ristmik oluliselt piirkonna transpordisaastet. Paneb imestama, kuidas end rohelise mõtteviisi kandjatena tutvustavad tegelased ei suuda aduda suurt pilti ning üritavad keskkonnahoiule suunatud arendust nurjata, tuues ettekäändeks demagoogiliste võtete abil märgiliseks muudetud puu.
Teiseks on sujuvama liikluse tagamine eelduseks liiklussõlme mõjualasse jäävate ning kodulähedasi töökohti pakkuvate ettevõtete tekkele. Paraneb piirkonna funktsionaalsus ning selle väärtus elupaigana. Uued töökohad, kodulähedane teenindus, puhtam keskkond on ringristmiku rekonstrueerimise laiem eesmärk ning selle vastu võitlemine reedab analüüsivõime puudumist või labast pahatahtlikkust. Poliitika ja elu on kompromisside kunst, kompromissitus aga anarhismi tööriist. Vaevalt soovib meist keegi tõsimeeli, et seadustele vastanduvad meeleolud ja politsei korralduste tahtlik eiramine võimust võtaksid.
Haaberstist saab multifunktsionaalne linnaosa.
Selle aasta 20. aprillil kehtestatud linnaosa üldplaneering näeb peamiste ülesannetena olemasolevate paneelhoonete rekonstrueerimist kaasaegsetele normidele vastavateks elamuteks, vabadele aladele kvaliteetse elukeskkonnaga asumite rajamist ning linnaruumi tihendamist toitlustuse-kaubanduse ning kodulähedasi töökohti pakkuvate ettevõtetega. See on ainuvõimalik tee, säilitamaks Haabersti konkurentsivõimet elupaigana, et jätkuks elanikkonna noorenemine, millega oleme seni teiste Tallinna linnaosade seas silma paistnud.
Eraldi viitab üldplaneering vajadusele luua linnaosale kiirem ligipääs nii ühis- kui muule transpordile, kuna just liikluslahenduste mahajäämus piirab Haabersti, kui Tallinna suurima meelelahutuskeskuse potentsiaali realiseerumist. Ringristmiku valmimisega see takistus kõrvaldatakse, sest lisaks sujuvale autoliiklusele, tagab eritasandiline pidevläbilaskega ristmik ka mugavama ühistranspordi, mille tarbeks tuleb eraldi rada kuni kesklinnani. Haaberstis asuvad Saku Suurhall, Škoda jäähall, My Fitnessi spordiklubi, Rocca al Mare kaubanduskeskus, Rocca al Mare tennisekeskus, Eesti Vabaõhumuuseum ja Tallinna Loomaaed. Sujuvam ühendus tõstab nende külastatavust ning suurendab erinevate kultuurisündmuste arvu, mis omakorda loob eelduse kultuuriürituste külastajate tarbeks uute toitlustus- ja teenindusettevõtete avamiseks.
Hetkel pole Haabersti varustatus töökohtadega kiita. Vaid 24% elanikest töötab oma linnaosas, 33% Haabersti inimestest sõidab tööpäeviti ametisse Kesklinna ning 17% Mustamäele. See olukord peab lähiajal muutuma, sest linnaosade taristu tihendamine, eesmärgiga muuta need multifunktsionaalseteks keskusteks, on Tallinna arenguvisiooni läbiv teema.
Haabersti üldplaneeringus on pööratud tähelepanu Astangu ja Mäekalda potentsiaalile uute tööstusparkide asukohana. Paranev transpordiühendus soosib nende projektide käivitumist ning kodulähedaste töökohtade loomist.
Haabersti elanikud toetavad liiklussõlme kiiret väljaehitamist.
2/3 Haaberstist on seni toiminud monofunktsionaalsena. Üldplaneeringu põhjalik analüüs eri tasandi ja ülesannetega keskuste funktsioonidest ning arengusuundadest, peegeldab linnaosa elanike ootusi kodulähedaste kaubandus ja teenindusvõimaluste suhtes. Üldplaneeringu menetlemisega kaasnenud arutelud ning Positiivse Tallinna ideekorje on andnud põhjaliku informatiivse tausta, mis võimaldab lähiaastatel arendada Haaberstit kui mitmekülgset autonoomselt toimivat asumit. See omakorda muudab oluliselt linnaosa elanike käitumismudelit. Kodulähedased töökohad ning kaubandus-, teenindus- ja meelelahutusasutused võimaldavad inimestele pühendada rohkem aega perekonnale ning sõpradega suhelda, tegeleda hobidega või viibida looduses. Ka sellele on mõeldud. Täienevad sportimisvõimalused, lisandub kvaliteetseid puhkealasid ning renoveeritakse spordiplatse ja täiendatakse mänguväljakute inventari.
Aga esimese arengut käivitava sammuna ehitame valmis eritasandilise Haabersti ristmiku. Katse korrata vana paju abil kunagist hõlmikpuu sündroomi ei suuda Haabersti positiivset tulevikuvisiooni nurjata, ükskõik kui vastukarva see mõnele vähemusgrupile on. Arvestada tuleb sellega, mida Haabersti elanikud tahavad ja soovivad. Valdav enamus Haaberstlastest soovib ringristmiku kiiret valmimist ja elukeskkonna võimaluste avardumist. Sellest lähtumegi.

Marek Jürgenson

Haabersti linnaosa vanem

esmaspäev, 22. mai 2017

Elanike arvamus loeb!

Elanike arvamus loeb!


Neli aastat tagasi korraldasime Haaberstis ideekorje «Positiivne programm Haaberstis 2014–2018», mille tulemusel on tänaseks Haaberstis elanike jaoks korda tehtud või tegemisel mitmed olulised objektid. Õismäe vene lütseumi koolihoone on saanud uue välimuse ja sisu. Enneolematus mahus on remonditud tänavaid ja ehitatud kergliiklusteid. Kakumäe elanikud on kaua oma piirkonda oodanud munitsipaallasteaeda. Haabersti on hoogsalt arenev piirkond, kus laste arv on viimastel aastatel märgatavalt suurenenud, ja seetõttu on tekkinud ka vajadus uue lasteaia järele. Kõik Haabersti lasteaiad asuvad Väike-Õismäel ning on ehitatud pea 40 aastat tagasi. Selle ajaga on Haabersti asumites palju elamuid juurde ehitatud. Mul on hea meel, et üle nii pika aja ehitatakse Haaberstisse taas munitsipaallasteaed ning juba sel sügisel läheb 132 last kodulähedasse lasteaeda. Ja mis kõige tähtsam, alustatud on Haabersti suurristmiku ehitamisega. Haabersti turboristmiku ehitus on väga töömahukas ja seda ei ole võimalik valmis ehitada ilma liiklust häirimata. Rekonstrueerimistööd on planeeritud 2017. aasta maist 2018. aasta septembrini. Sel ajavahemikul on liiklemine tavapärasest keerulisem ning seetõttu palun teilt mõistvat suhtumist.
Jälgige aegsasti eelsuunavaid viitasid, valige alternatiivseid marsruute, ning mis peamine, varuge aega. Lõpptulemus on seda väärt, sest Haabersti ringristmik on kogu piirkonna uus suur algus.
 
 
 
Linnaosa elanike kaasamine linna juhtimisse ei olnud ühekordne kampaania. Sel kevadel oli elanikel võimalus teha ettepanekud uude «Tallinna positiivsesse programmi», kuhu Haaberstist laekus 655 ettepanekut. Elanikud on meile edastanud palju huvitavaid ettepanekuid ja andnud teada kitsaskohtadest, mis vajaksid veelgi suuremat tähelepanu. On rõõm tõdeda, et Haabersti elanikud soovivad panustada oma linnaosa arengusse, et muuta Haabersti veelgi paremaks elupaigaks. Siinkohal soovin tänada kõiki, kes meile oma mõtted edastasid. Ideed ja mõtteid, mis meile elanikelt «Tallinna positiivsesse programmi 2018– 2022» laekusid, olid väga erinevad. Ettepanekuid, mida on võimalik kohe täita, oleme asunud realiseerima. Nii sai Õismäe tiigi äärde paigaldatud uued istepingid, vana ja amortiseerunud Väike-Õismäe bussipeatuse ootepaviljon välja vahetatud kahe korraliku paviljoni vastu. Laekus ka palju aja- ja ressursimahukaid ettepanekuid, nagu näiteks parkimismaja(de) rajamine Väike- Õismäele, Harku rannaala arendamine, Mustjõe gümnaasiumi remont, puhkeala rajamine Rocca al Mare keskuse taha Haabersti metsa, munitsipaalelamu noortele peredele jne. Kuid nende ideede ja ettepanekute elluviimine sõltub linna eelarvest ning kindlasti ei juhtu üleöö. Veel sooviti rohkem mänguväljakuid, eratänavate munitsipaliseerimist, pensionilisa suurendamist, bussiühenduste parandamist, koerte mänguväljakuid, tasuta ühistranspordi jätkumist, Õismäe rabasse valgustatud suusa- ja terviserada, Kakumäele rannahoonet, Õismäe tiigi veepiiri valgustamist ja mängulise valgus-show lisamist, Õismäe ujula ajakohastamist, külaplatse nii Veskimetsa/ Mustjõe asumisse kui ka Kakumäele ning et Veskimetsa/Mustjõe asumisse saaks rajatud kõnniteed. Kuid need on vaid pisike osa laekunud ettepanekutest. Ettepanekute kogumine positiivsesse programmi on selleks korraks lõppenud, aga kui Haabersti elanikel on veel mõtteid ja ideid, kuidas oma elukeskkonda paremaks muuta, siis kõik mõtted on endiselt oodatud e-posti aadressile haabersti@tallinnlv.ee.
 
 
 
 

pühapäev, 7. mai 2017


TAI katab Tallinna süstlavahetus punktidega


Narkomaania on jätkuvalt Eestis tõsine probleem. Meelemürkide kasutajate ning süstivate narkomaanide arvukus annab tunnistust, et senine narkopoliitika pole kandnud vilja ning tarvis on täiesti uut probleemi ennetavat lähenemist. Kahjuks ei suuda rahva tervisekäitumise strateegiate eest vastutav Tervise Arengu Instituut pakkuda narkomaania leviku ohjeldamiseks muud kui ebapopulaarse ja kesiste tulemustega süstlavahetuspunktide võrgustiku rajamine.

TAI plaanib avada 7 süstlavahetuspunkti.

2016. aastal valminud uurimuses „Kahjude vähendamise keskustega kaasnevad riskid Tallinna näitel“ leitakse, et tuleb rajada seitse keskust järgmises järjekorras: kaks Lasnamäele Pae ja Seli asumisse, üks Põhja-Tallinnasse Sitsi asumisse, üks Kristiinesse Lillekülla, üks Nõmmele Männiku asumisse, üks Mustamäele Mustamäe ja Kadaka asumi piirimaile ja üks Haabersti linnaossa Õismäe asumisse ehk lahtiseletatult Kakumäele. Jääb täiesti arusaamatuks, miks rahumeelne ja perekeskne Kakumäe peab TAI plaanide kohaselt saama süstivate narkomaanide kogunemispaigaks.

Hetkel on teravalt päevakorral Sitsi süstlavahetuspunkt, mille vastu on andnud enam kui 1500 kohalikku oma allkirja. Tähelepanuväärne on see, et süstlavahetuspunktist teisele poole tänavat on planeeritud tulevikus lasteaed. TAI tervisekaitsjaid see ei morjenda. Ülalmainitud uurimuses küll mainitakse, et keskuse rajamisega langeb piirkonnas laste turvatunne ning kokkupuude ebaadekvaatsete narkomaanidega võib mudilastele kaasa tuua šoki või psüühilise häire, ent sellega soovitatakse harjuda. Vanemaid lohutatakse, et keskuse töötajad saavad selgitada, mis kujutab nende klientide näol ohtu ning kuidas neid ohte vähendada. Samas lapsevanemad peavad tagama lapse ohutu liikumise lasteaeda, kooli või huviringi, saates neid ise või leides/palgates täiskasvanu, kes seda teeb. Lapsele tuleb selgitada, kuidas käituda, kui ta märkab narkojoobes inimesi ning juhul kui laps saab nende nägemisest häiritud, tuleb lapsega sellest rääkida, tõsisema trauma tekkel aga võtta ühendust spetsialistiga.

Veel tuuakse uuringus välja, et süstlavahetuspunkti asutamisega kasvab narkootikume süstivate inimeste kontsentratsioon piirkonnas, mis toob kaasa suurema võimaluse konfliktide tekkeks klientide ja elanike vahel. Ohu maandamiseks soovitatakse paigaldada turvakaamerad, mis jälgivad keskuse ümbrust ning häirenupp, millega saab vajadusel kutsuda ka väljaspool keskust toimuvate ohuolukordade märkamisel appi turvafirma. Elanikele soovitatakse lukustada keldrid ja muud kergesti ligipääsetavad ruumid.

Mõlemal puhul on märgitud turvalisuse eest vastutajaiks elanikud ise, ehk uppuja päästmine, kui see pole süstiv narkomaan, on TAI arvates uppuja enese asi. Kes taolise eluvõõra riskianalüüsi kokku kirjutas, ei selgu, sest koostajate nimesid dokumendist ei leia. Selge on vaid see, et TAI teeb kõik endast oleneva uute süstlavahetuspunktide rajamiseks, sest nähtavasti on selleks saadud tuge nii eurofondidest kui ka riigieelarvest. Jääb mulje, et kui midagi paremat pähe ei tule, loob süstlakeskuste ümber sehkendamine siiski illusiooni rahva tervise eest valvel seisvast organisatsioonist.

TAI harrastab asendustegevusi.

Lahenduste otsimise asemel tegelevad TAI ja sotsiaalministeerium asendustegevustega, milleks kulutatakse vahendeid, mida saaks kasutada märksa mõistlikumalt. TAI eelarve kulub suuresti plakatite ja voldikute tootmisele, mis teadaolevalt ei ole tõhus ennetustegevus. Kuid samas ei anta riiklikke eelarvelisi vahendeid kohalikele omavalitsustele vajalike ennetustegevuste läbiviimiseks. Näiteks TAI ja sotsiaalministeeriumi peetav võitlus magusa limonaadi vastu meenutab maoistide arveteklaarimist riisipõlde rüüstavate varblastega, ent on süstlavahetuspunktide jõuga pähemäärimise kõrval siiski suhteliselt süütu meelelahutus.  Tallinna katmine süstlavahetuspunktide võrgustikuga puudutab aga otseselt kümnete tuhandete linlaste turvatunnet ning TAI senine praktika ajada asju varjatult ning kogukonda alles siis kaasates, kui protest üle pea kasvab, teeb murelikuks.

Sekeldamine ja salatsemine süstlavahetuspunktide ümber on röövinud kavandatud asutuste läheduses elavatelt linlastelt hingerahu, söönud närve ning halvendanud tervist ja see on sotsiaaldemokraatide läbipaistmatu poliitika tulemus. Kas TAI eesmärk ongi süstiva vähemuse huvisid kaitstes ülejäänud elanikkonna tervist rikkuda, või on asi siiski selles, et terviseedendajatel on lahendusi pakkuvad ideed lihtsalt otsas?

Me vajame narkoennetust ja sõltuvusse langenute tõhusat abistamist, ent mitte inimeste turvatunde ja hingerahu arvelt nui neljaks ebaefektiivseid süstlakeskusi luues.

 

teisipäev, 2. mai 2017

Tallinn on lastesõbralik linn!


Käesolev aasta on kuulutatud laste- ja noorte kultuuriaastaks. Me hindame laste ja noorte loomingulisust, julgustame neid eneseväljenduseks, rõõmustame, kui nad leiavad oma energiale rakendust. Ometi elab Eestis 30 000 noort, kes ei käi koolis ega tööta, probleemsetest peredest sirgunud kaagid ohustavad õhtustel tänavatel kõndijaid, me kuulume suurima HIV positiivsete suhtarvuga riikide hulka, meie pered lagunevad ja koduvägivald muserdab tuhandeid. See on reaalsus, millega ei tohi leppida ja alguse saab see toimetulekuraskustes ning halva sisekliimaga peredest, mis ei paku laste arenguks piisavaid võimalusi. Kehvade arengute ohjeldamiseks peame pakkuma tuge neile peredele, kellel hetkel kõige paremini ei lähe. Ent ei tohi unustada ka neid peresid, kes on osanud luua kodutunde, selle ainsa ja kordumatu, mida pole võimalik osta ükskõik kui suure raha eest. Tublid pered vajavad eelkõige tunnustust, sest eeskuju, mida nad annavad, stabiliseerib ühiskonda. Mida rohkem leidub harmoonilisi peresid, seda tervem ja jätkusuutlikum on riik, rääkigu aasta ema auhinna üle ilkujad, mida tahes.
 
Haabersti Sotsiaalkeskuse lastetuba pakub tuge


Hoolitsus laste ja perede eest on pikki aastaid olnud omavalitsuste õlul. See on ka mõistetav, sest kes oskaks kogukonnast paremini hinnata perede vajadusi. Meil on selles osas head traditsioonid, mida on märgatud kaugemalgi. 2005. aastal omistas UNICEF Tallinnale lastesõbraliku linna tiitli.

Hoolitsust perede, laste ja noorte eest ei saa taandada pelgalt materiaalsele toetusele, kuigi seegi pole vähetähtis. Oluline on elukeskkonna turvalisus ning kogukondlik identiteet. Oleme Haaberstis kaardistanud perede ootused elukeskkonnale ning püüame kõigi vahenditega neid täita.

Haaberstis töötab viis professionaalset lastekaitsetöötajat, kes tegelevad igapäevaselt laste ja perede nõustamisega. Nad suudavad leida vanemate ja laste vahelise võõrdumise põhjused ja aidata neid ületada. Tihti on vaja just kõrvalist silma, et märgata, mida tuleks teha teisiti, et pereliikmed uuesti kokku viia. Samas peab vajadusel võtma kasutusele ka karmimad meetmed, kui peres esineb vägivalda. Siis tehakse koostööd politseiga.

Neile lastele, kellel kodusoojust ilmselgelt vajaka jääb, avasime Haabersti Sotsiaalkeskuse Lastetoa, kus antakse abi õppimisel, aga ka näpunäiteid igapäevaste kodutöödega toimetulekuks. Lastetoas saab ka kõhu täis süüa ning viiakse läbi perenõustamist.

Laste ja noorte nõustamiskeskuses tegeletakse taolise äärmiselt isikliku ja tundliku teemaga nagu perelepitus. Osutame ka lastekaitse valveteenust, et olla abivajaja jaoks alati olemas. Mure võib last tabada kellaajast küsimata ja siis on hea, kui keegi on valmis teda kohe ära kuulama ning toetama. Neile vanematele, kes ööpäevaringselt puudega lapse eest hoolitsevad, võimaldab puhkust raske ja sügava puudega lapse hoiukodu teenus. Äärmuslikumatel juhtudel saab ema ja laps nõustamiskeskuses endale ajutise turvakodu. Aidatakse lahendada ka last puudutavaid vaidlusi, samuti kaitsta vanemliku hooleta jäänud laste huve. Lisaks eelnevale pakub omavalitsus lahus elava vanemaga suhtlemise korraldamist ja eestkoste seadmist, psühholoogilist nõustamist ja tugiisikuid hoolt vajavatele lastele. 

Omavalitsuse toetused lastega peredele jagunevad sissetulekust mitteolenevateks ja sellest sõltuvaiks. Olenemata pere sissetulekust antakse omavalitsuse poolt hoolduspakk imikule, makstakse sünnitoetust,  esmakordselt koolimineva lapse toetust ning hüvitatakse lapsehoiuteenus. Sissetulekust sõltuvalt määratakse toimetulekutoetus ja huvi- ning sporditegevuse toetus.

Perede toetamine jääb omavalitsuse ülesandeks.

Toetades peresid hoolitseme nii Haabersti, kogu linna kui ka riigi tuleviku eest. Heaks märgiks on riigi kasvav toetus peredele, ent põhiraskus jääb ka tulevikus omavalitsuse, kui kõige kogukonnakesksema institutsiooni kanda. Selles abistavad meid paljud mittetulundusühingud ja heategevusorganisatsioonid nagu SA Eesti Lastefond, MTÜ Caritas Eesti, MTÜ Lastekeskus Tähetorn, Punase Risti Tallinna Selts, EELK Perekeskus jt. Ka kogukond ja ettevõtjad on hakanud üha rohkem panustama heategevusse ning vabatahtlikku töösse perede ja lastega. Haabersti toetab peresid, sest meie jaoks on tähtis kodulinnaosa tulevik. 

neljapäev, 27. aprill 2017


Riigikogu Keskkonnakomisjoni esimees ajab rahvale prügi silma  

 

Tähelepanelik linlane on kindlasti märganud, et tasub vaid mõnel kurikaelal Astangu kandis rämpsu metsa alla poetada, kui kohale ilmub Riigikogu Keskkonnakomisjoni esimees ja Sotsiaaldemokraatliku erakonna linnapeakandidaat oktoobris toimuvatel kohalike omavalitsuste valimistel, Rainer Vakra. Käbedal poliitikul kohe on nina isetekkeliste prügilate peale.  

Veebruaris küttis kirgi seriaal seiklustest Astangu prügiväljadel. Ja kuigi tema sajatamisest ja põhjamisest erilist tulu ei tõusnud, oli rahval lõbu laialt. Mitte iga päev ei kohta riigikogu saadikut, kes kommunaalpoliitika nimel loobub Toompea soojast kabinetist ning nagu ajakirjanikud tabavalt kirjeldasid, silkab otsekui väle Chuck Norris heitmekuhjade vahel ja ähvardab linnaosa valitsust põhjaliku arveteklaarimisega. Prahi korjas Astangul asuvalt riigimaalt lõppkokkuvõttes ikkagi omavalitsus ning kõrvalkinnistu puhastas linnaosa nõudmisel selle omanik, aga nalja ja melu jätkus kauemaks.

 

Vakrat erutab vaid Tallinna piiresse jääv korralagedus.

Kindlasti on paljud esitanud endale küsimuse, et mis sunnib rahva lemmikut prügis tuhnima. Naiivsemad eeldavad, et talle lihtsalt meeldib puhas loodus ning jõud, mis meie kangelase tegutsema paneb, on mure Eesti kauni keskkonna reostamise pärast. Aga võta näpust, härral on silmad peas pärani kinni. Kui asja veidi lähemalt uurida, selgub, et Keskkonnakomisjoni esimeest erutab vaid see prügi, mis jääb Tallinna põõsaalustesse. Harjumaa lagastajad jätavad keskkonnakomisjoni esimehe külmaks. Ja miks ta peakski Harjumaa prügistamise pärast muretsema? Linnapeaks kandideerib mees ju Tallinnas.

Sealsamas Astangu külje all, kus härra veebruaris asjatas, asub linnast väljasõidul paremat kätt Paldiski maanteed tõeline Pilpaküla, kus omavoliliste maahõivajate ennastsalgava tegevuse tulemusel asub kümneid poollagunenud kuure ning aastatega ladestunud kultuurikiht sisaldab kõiki inimtegevuse jääke vanadest rehvidest alates ning kahtlaste mahutitega lõpetades. Sekka muidugi igas kaliibris majapidamisheitmeid. Harku valla territooriumile jääv lagastatud kinnistu kuulub riigile. Vakral tuleks teha vaid mõni samm, et Astangult sinna jõuda, olukord fikseerida ning oma autoriteediga veenda riigi Keskkonnaametit reostust likvideerima. Ei maksa muidugi arvata, nagu kardaks ta kritiseerida Harku vallajuhte või näidata näpuga Riigi Keskkonnaameti ja Harjumaa Keskkonnainspektsiooni tegematajätmistele. Muidugi ta julgeks, aga vabandage, mis huvi on tuhnida prügis seal, kus sa ei kandideeri? Ja niipalju loovat mõtlemist härral pole, et aduda, kuivõrd Harku valla Pilpaküla Haabersti elanike silma riivab. Nende samade, kelle hääli ta loodab Astangul lokku lüües püüda.

 

Vaja on hooba, mis sunniks Keskkonnaameti riigi kinnistuid koristama.

Isetekkelised prügilad on vaieldamatult suureks probleemiks nii Tallinnas kui linna ümbritsevates valdades. Heitmed kuhjatakse reeglina kinnistutele, kus puudub hoolas peremees, kes kurikaelu takistaks. Ma pole küll nõus väitega, et riik on alati ja kõiges halb peremees, ent riigi kinnistuid valitsev Keskkonnaamet pole oma ülesannete täitmisel eriti hoolas. Nii on see Astangul, Harkus, aga ka Rae ja Jõelähtme valdades.

Vajadusest kindlustada riigi kinnistute parem hooldus, on räägitud aastaid, kahjuks kesiste tulemustega. Võib-olla polegi õiglane süüdistada toimuvas üksnes Keskkonnaametit. Tundub, et mured algavad puudustest meie seadusandluses. Ent kuidas saakski seadusandlus vastata elu nõuetele, kui riigikogus seaduste algatamise eest vastutava keskkonnakomisjoni esimees on valmis tähelepanu pälvimiseks tegelema ükskõik millega, mitte aga igava seadusloomega oma põhitööl.
esmaspäev, 1. veebruar 2016

Uus aasta on hästi alanud


Seoses Haabersti ringristmiku rekonstrueerimise algusega 2016. aasta suvel ei saa trollibussid enam 6. ja 7. liinil sõita, mistõttu tuli need asendada uhiuute ja keskkonnasäästlike Volvo 7900 hübriidbussidega.

Suletava 6. trolliliini Väike-Õismäe – Kaubamaja asemel alustas 1. Jaanuarist tööd hübriidbussiliin 42, mille marsruut ühtib endise trolliliiniga. 7. trolliliini Väike-Õismäe – Balti jaam asemele tuli hübriidbussiliin 43, mille marsruut langeb samuti kokku endise trolliliiniga. Ka kõik peatused jäävad samaks.

Hübriidbussid sõidavad trollidega võrreldes tihedama graafi kuga, intervall läheb kolmandiku võrra tihedamaks. Kui näiteks 6. trolliliinil oli intervall 9–12 minutit, siis hübriidbusside puhul hakkab see olema 6–7 minutit. Hübriidbussi omapära seisneb selles, et sõiduk kasutab liikumiseks nii diislikütust kui ka elektrienergiat. Igal pidurdamisel muundab buss kineetilise energia elektrienergiaks ning salvestab selle kondensaatoritesse, et kasutada seda energiat peatustest väljumisel ning fooride tagant sõitu alustades. See aitab vähendada õhusaastet linnas. Diiselmootor lülitub automaatselt sisse siis, kui buss on saavutanud teatud kiiruse.

Olen ka ise sõitnud uute hübriidbussidega ja need on tõesti mugavad, vaiksed ning soojad. Ilmade soojenemisel alustatakse trollide kontaktliinide mahamonteerimist. Üha rohkem linnu maailmas loobub perspektiivitust trolliliikluse arendamisest ning suunab vahendid hübriidtehnoloogiasse ja autonoomsesse elektritransporti. On ka fakt, et trollid on kallimad kui bussid ja lisaks nõuab suuri kulutusi kontaktliinide korrashoid. Tallinna Linnatranspordi ASi juhataja Enno Tamme sõnul ei presenteeritud rahvusvahelisel ühistranspordimessil trollibusse enam ühegi tootja poolt. Pigem on kõik tootjad keskendunud hübriid- ja sõltumatu elektritranspordi arendamisse. Kuigi, jah, veel kümmekond aastat tagasi tundus kontaktliinist sõltuv elektritransport linnaõhu puhtuse tagamisel ainuvõimaliku lahendusena.

Samuti on põhjust rõõmustada Õismäe Vene Lütseumi perel. Juba selle aasta sügiseks, uue kooliaasta alguseks saab koolihoone renoveeritud koos täiendavate juurdeehitustega. Kooli kahte tiiba ühendavale osale ehitatakse peale täiendav korrus keeltekorpuse jaoks. Lisaks lammutatakse maha vana võimla ja asemele ehitatakse suurem ja nüüdisaegsem võimla ning suurem söökla. Samuti on lahendatud kogu parkimine ja autoga laste kooli toomine.

Ei saa haridusasutuste puhul rääkimata jätta ka seda, et momendil käib Veerise tänava lasteaia projekteerimine, mille ehitusega loodame alustada juba selle aasta lõpus.

Hea uudis on kõigile loomasõpradele: loomaaias algab sellel aastal polaariumi ehitus, millega meie kõigi lemmikud jääkarud saavad endale suurepärased ja looduslähedased elutingimused.

 

Pilt on ilustreeriv
Kõige kallim, töömahukam ja oodatum on Haabersti ringristmiku ehitus koos Rannamõisa tee laiendusega. Ristmiku ehitus algab suvel ja kestab kuni 2017. aasta sügiseni. Liiklus suunatakse osaliselt Vabaõhumuuseumi teele, mida laiendatakse Paldiski maanteest kuni Lõuka tänavani.

Jätkub kergliiklusteede ehitamine. Eelmisel aastal valminud Järveotsa tee ja Järvekalda tee lõiku pikendatakse kuni Tähetorni tänavani. Kõige rohkem on muidugi oodatud endisele raudteetammile rajatavat kergliiklusteed Akadeemia teest Ehitajate teeni ja sealt edasi Stroomi randa.

Aga see ei ole veel kõik. Algab Õismäe tee remondi 3. etapp Nurmenuku keskuse juurest kuni Paldiski maanteeni. Remondi käigus uuendatakse valgusfoorid, ülekäigurajad saavad valgustuse, et tee ületamine turvaline oleks. Valgustuse saavad ka Õismäe tee siseringi ülekäigurajad. Jätkub ka majadevaheliste teede remont.

Sellel aastal rekonstrueeritakse Paldiski maantee Järveotsa tee ja Järvekalda tee vaheline lõik, kusjuures osa teest (540 meetrit) kaetakse betoonkattega. Õigesti ehitatud betoonkate on väga pika kasutusajaga ning madalate hoolduskuludega. Tsementbetoonist teede puhul saavutatakse teehoiu kulutuste vähenemine võrreldes asfaltbetoonkatteteedega kuni 30%.

Ma saan aru, et sedavõrd suurejooneline teede ehitus erinevates kohtades ühel ja samal ajal muudab autoliikluse väga keeruliseks. Jääb vaid loota, et tööde tellija, Tallinna Kommunaalameti juhtimisel suudavad tee-ehitajad liikluse ümber korraldada ladusalt, sarnaselt eelmise aastaga.

Meie elu ei koosne ainult suurtest asjadest. Rõõmu pakuvad ka esmapilgul pisiasjad. Peatselt avab oma äsja renoveeritud ruumid Haabersti Sotsiaalkeskuse lastetuba. Haabersti linnaosa vähekindlustatud lapsed saavad senisest avaramad, lastesõbraliku interjööriga ja läbimõeldud lahendusega mugavad ruumid. Keskuses pakutakse lastele aktiivset osavõttu ühiskondlikust elust, päevast rakendust õpiabi ja huvitegevuse näol, samuti toitlustamist õppeköögi baasil. Jätkub ka laste arengut toetav kunstiteraapia. Haabersti Sotsiaalkeskuse lastetoa teenusele saavad lapsi suunata linnaosavalitsuse lastekaitse spetsialistid.

 

Soovin teile kõigile tegusat aastat!

reede, 15. jaanuar 2016

Tapvalt õhuke riik

Just nii see tundub, kui jälgida, kuidas meie üha õhemaks muutuv riik ei suuda enam kaitsta üht inimese põhiõigust - õigust elule.


Kuna koondamistelainest kohitsetud politseil puudub ressurss tagada liikluses elementaarnegi kord, on sagenenud inimohvritega avariid. Eriti drastiliselt on kasvanud otsasõidud jalakäijatele. Me ju mäletame mõni aeg tagasi Vabaduse puiesteel toimunud traagilist liiklusõnnetust, kus parempööret sooritanud veoauto ajas alla rohelise tulega teed ületanud koolipoisi ja lohistas last sada meetrit mööda asfalti. Ent see polnud erandlik juhus. Reguleeritud või märgistatud ülekäigurajal võib elu kaotada iga Eesti kodanik, sest riigil pole ei tahet, ega vastutustunnet, tagamaks tänavatel toimuva üle järelevalvet. Samas ei luba alaväärsuskompleks meie väikese riigi võimureid keelduda üle jõu käivatest välismissioonidest. Kui kümned meie politseinikud ei kantseldaks Slovakkia piiril Kreeka, Itaalia ja teiste Euroopa mugavusriikide ükskõiksuse tõttu Schengeni viisaruumi imbunud ebaseaduslikke põgenikke, vaid patrulliksid Eesti linnades, oleks kümned liikluses hukkunud täna elus ja tänavatel ei valitseks hundimoraal. Kuid me ju ometi peame end näitama väljapoole usina euroriigina, ja seda oma kodanike heaolu ning elu hinnaga.


Kärped abivajajate arvelt
Perspektiivikaks kokkuhoiukohaks peavad Toompea valitsejad tervishoidu. Kohalike haiglate süstemaatiline vägistamine on viinud olukorrani, kus väga paljudes Eesti maakondades praktiliselt puudub pädev arstiabi. Kuhu tervishoiuteenuse hoolimatu kokkutõmbamine viib, näitab avalikkuse ette jõudnud juhtum Raplast, kus 16 aastane nooruk jäeti abita, kuna kohalikel arstidel puudus võimekus õige diagnoosi määramiseks. Kindlasti pole too nooruk esimene ega viimane kokkuhoiupoliitika ohver. Meditsiini alarahastatuse tõttu sureb üha enam inimesi, aga rahandusministeeriumis kantakse arstiabi arvelt kokkuhoitud summad uue töövõiduna exeli tabelisse.


Selle asemel, et tõmmata koomale ametnikearmeed ja sulgeda regionaalsete parteikontoritena töötavad maavalitsused, kavandatakse uusi koondamisi just meditsiinis ja korrakaitses, mõistes nii surma mitte milleski süüdi olevaid inimesi. Seni hästi toimivad PERH ja TÜK peavad kumbki koondama 80 spetsialisti, ning seda ajal, kui maahaiglate sulgemine ja koomaletõmbamine toob enamuse tõsistest abivajajatest just Tallinna ja Tartu suurhaiglatesse. Parteitruu külvivolinikuna tegutseb meditsiinikärbete läbiviijana kahtlaste tehingute tõttu majandusministeeriumist lahkunud Merike Priske. Aga eks korruptsioonisüüdistusest puhtana pääsenu peabki valitsuskoalitsioonile oma erakordset truudust näitama.
Nagu raviasutuste koondamiskava ohvritest oleks vähe, sekkuvad kokkuhoiuideoloogid otseselt arstide tegevusse, korrigeerides hoolimatult haigekassa hinnakirju. Toimuvat võib kvalifitseerida riiklikult sanktsioneeritud sarimõrvana. Uuest aastast peavad näiteks südamearstid minema ravimeetodites rohkem kui kümnendi tagasi, sest veresoonte laiendamiseks ei tohi enam kasutada 2002. aastast kasutusel olnud ravimiga kaetud stente, vaid tuleb kasutada metallstente. Põhjuseks on kokkuhoid. Kui moodsa stenti paigaldamine maksab kuni 2000 eurot, siis nüüd on kaks hinnaklassi - kallim kuni 1100 eurot ja metallstent kuni 410 eurot. Ja valitsust ei heiduta teadmine, et kui moodsa stenti paigaldamise järel ohustasid tõsised tagajärjed vaid iga kahekümnendat patsient, siis metallstenti kasutamine võib lõppeda traagiliselt iga neljanda haige jaoks.


Kokkuhoid Eesti moodi.
Rõivase valitsuses püütakse olematut pädevust korvata kokkuhoiust lobisedes - muidugi, kui see ei puuduta partei lähetusel valitsusasutustesse tööle palgatud arvukaid nupumehi ja naisi, kelle eredamaks näiteks on suure praktilise elukogemusega regionaalminister Arto Aas. Arto teab, kuidas kokku hoida ja jagab oma kogemusi meeleldi teistele õpihimulistele. Näiteks oktoobri alguses peeti Aasa eestvedamisel ühes Eesti kalleimas SPA keskuses, Rakvere Aqvas, Eesti valitsuse innovatiivsust peegeldav konverents „Riigireform - teeme ära!" Selle suurepärase konverentsi korraldamine läks maksma tagasihoidlikud 18 000 eurot, mille eest oleks saanud päästa surmast 9 südamehaiget või pakkuda ca 3600 puudustkannatavale lapsele korraliku lõunasöögi. Aga konverents oli muljetavaldav, sest ainuüksi ruumikujundusele kulutati maksumaksja rahakotist 600 eurot. „Ruumide kaunistamine oli vajalik, et osalejad töötaksid mõlema ajupoolkeraga, sest teatavasti toetavad kujundid ja emotsioonid parema ajupoolkera tööd," selgitas riigikantselei. Kas on veel võimalik arrogantsemalt ülbitseda! Vat selline riik ja sellised ajud meie valitsejatel - õhukesed. Aga raha inimeste elude päästmiseks korjatakse end õhukeseks laristanud mõrvarlikus riigis Jõulutunneli ja teiste heategevuslike korjanduste abil.

esmaspäev, 16. november 2015

Vähem mõttetut sodimist

Grafitiga seotud ringkondades on levinud arusaam, et linnaametnikel läheb juba sõna grafiti kuuldes silme eest mustaks ning iga pulverisaatoriga maja seinale lähenevat tänavakunstiharrastajat käsitletakse kui ohtu avalikule korrale.


foto allikas: Pealinn
Kindlasti pole see nii, sest suhtumises kunsti ja vandalismi piiril laveerivasse grafitisse on, nagu igas muuski eluvaldkonnas, rohkem värve, kui vaid must ja valge. Teine lugu on mõttetute sodijatega, kes on grafitist, kui ühiskondlikust väljendusvahendist sama kaugel nagu linnutee päiksesüsteemist. Sodijate ohvriks langes hiljuti ka noote poolt pikisilmi oodatud Haabersti vastvalminud rulapark, kusjuures seal soditi üle ka pargi kaunistuseks mõeldud tänavakunsti taies.

Tänavakunst ja sodimine on kaks eri asja ja pälvivad seepärast ka erinevat suhtumist. Aga selleks, et osata neil vahet teha, tuleb kõigepaelt üle rääkida põhitõed.

Grafiti, kui antiikne harrastus.

Grafitit peetakse noorte pärusmaaks, ent sellele vaatamata on sel üpris pikk ajalugu. Esimesena hakati oma nime, roppusi või ühiskonnakriitilisi sõnumeid seintele kritseldama juba antiikkultuuris. Tänaseks on kõik tollest ajast pärit seinasodimised võetud maailma kultuuripärandina kaitse alla. Isegi see, enne aastat 79 Pompeis seinale kritseldatud kirjake, mis kuulutab ürgset tõde, et õpetaja on loll, pälvib tänapäeval harrast imetlust. Antiikgrafitist on saanud kultuur.

Tänapäevase grafiti juured ulatuvad 1960-ndatesse, kui üha ühiskonnakriitilisemaks muutuvad noored hakkasid oma sõnumeid seintele kandma. Grafiti edenedes otsiti võimalusi endale ainuomaste väljendusvahenditega tähelepanu pälvida ning kujutised ja kasutatavad šriftid muutusid keerulisemaks. Kõige algelisemaks jäid territooriumi või jõugu mõjuala märgistavate grafitite kujutised. Teostuselt labased, oli neid kõige hõlpsam seintele kanda ning just neist küündimatutest kujutustest sai alguse grafiti seostamine eraomandi rikkumise, ühiskonna allakäigu, alkoholismi ja narkomaaniaga.

Grafiti Eestis
 
Eestis on grafiti levimist seostatud taasiseseisvumise aegse poliitilise aktiivsusega, mis küll viimasel ajal asendub üha kiiremini erinevate subkultuuride vajadusega end afišeerida. Siiski on levinud ka grafiti kunstipärasem vorm, kus gafitistid suudavad luua avalikus ruumis nauditavaid ja oma sõnumilt värskeid seinamaalinguid. Kui need sünnivad selleks sobivas kohas, võib grafiti tuua halli ja käestlastud tehismaastikkusse värskendust pakkuvat vaheldust. Siiski jääb valdava osa grafiti viljelejate tase kunstinivoo ületamiseks liialt madalale.

Grafitisse tuleb suhtuda tasakaalukalt nagu muudessegi moodsa eneseväljenduse vormidesse. Samas pälvib grafiti oma spetsiifikast tulenevalt rohkem tähelepanu, kui breikarid, räpparid või tänavamoosekandid. Grafitist jääb maha märk, mis sageli pole suurele osale ühiskonnast esteetiliselt vastuvõetav. Väide, et grafitit tehaksegi selleks, et šokeerida, ei pea paika. Inetu kritseldus seinal ei šokeeri enam kedagi. Paneb vaid majaomanikku rusikaid pihku pigistama ning sodijatele kättemaksu vanduma.

Mida grafitiga ette võtta.

Grafiti, kui noorte poolt aktsepteeritud eneseväljendusvorm, peab arenema küpsuse ja vastutustunde suunas. Kindlasti on siin tegevusruumi nii noorsootöötajatel ja pedagoogidel, kui ka tunnustatud tänavakunstnikel, kelle andekad tööd kannatavad sageli just seetõttu, et need pannakse sodijatega samasse kategooriasse. Tolerantsus, mida ühiskonnalt eeldame, sisaldab ühtaegu nii mõistvat suhtumist grafitisse (kui see ei kahjusta kellegi omandit), kui ka avalikkuse soovi, et linnaruum oleks puhas ja risustamata andetust seinasodist.

Kindlat meetodit, mis 100 protsendiliselt töötaks, ei ole. Küll on aga erinevaid võimalusi, mis aitaksid seinte sodimist piirata.

Tõstame noorte teadlikust.

Noortele tuleb varakult teada anda, mis asi on grafiti, kus on selle juured ja miks grafiti ajalooliselt end õigustas. Kui 70ndate alguses rajati New Yorgis läbi Bronxi kiirteed, tõsteti kodudest välja paljud vaesemad pered. Põhjus miks grafiti hakkas elumajadele tekkima, oli see, et näidata, et inimesed tahavad oma territooriumi ja kodu tagasi, sest see oli algupäraselt nende kodu. Tänapäeval puudub selline õigustus, aga ilma taustinfota ei tea noored, miks midagi kunagi tehti ja miks ei tohi seda teha. Seega üks hea meetod on erinevad tänavakunstitöötoad koolides, noortekeskustes, päevakeskustes, et selline info leviks ja jõuaks rohkema arvu inimesteni.

Tuleb piirata aerosoolvärvide müüki.

Aerosoolvärvide müük on teadupärast lubatud igas mis vanuses noortele ja selle kättesaadavus väga suur. Teatud vanusepiiri kehtestamine vähendaks tõenäoliselt ka seinte sodimist. (nt 18 eluaastat), sest noorematel ei ole aerosoole niikuinii vaja ja üldjoontes sodijad on nooremad kui 18. Karistused üldjoontes seinte sodimist ei vähenda. Küll aga oleks hea karistusmeetod oma tööde üle värvimine, maha pesemine, sest sellel on suurem kasvatuslik efekt kui trahvil. Noor, kes jääb seinte sodimisega vahele, peaks lisaks enda tööle veel puhastama/pesema/värvima teisi soditud seinu. 

Tänavakunstiring ja töötoad.

Legaalsete võimaluste pakkumine joonistamiseks. Mida rohkem on noortel grafiti huvilistel võimalik joonistada legaalselt (nt Haabersti Noortekeskuse tänavakunstiringis), seda vähem on illegaalset joonistamist. Paraku on see meetod tõhus vaid siis, kui legaalseid võimalusi on palju, aga seda pakkuda on paraku keeruline.

Noortega koos erinevate soditud pindade üle värvimine ja puhastamine.

Noored, kes on midagi ise korda teinud üldjoontes hoiavad seda. Väikses kogukonnas hoiavad need noored ka silma peal ja annavad ise märku kui keegi on pestud, värvitud seina jälle ära rikkunud. Suureneb ka noortes kodanikualgatus. Tuntud sodimise kohtades aitaks kindlasti politseipatrulli tihedam külaskäik. Valgustus ja kaamerad (kasvõi sellised mis tegelikult ei tööta), valgus tavaliselt hirmutab joonistajat, sest teda on näha. Patrulli oht kindlasti vähendab antud kohas seinte sodimist ja kaamera paigaldamine kindlasti hirmutaks potentsiaalseid seinte sodijaid.

 

kolmapäev, 3. juuni 2015

Läki loomaaeda!


End looduses üha jõulisemalt maksma panev kevad toob hinge rõõmu ja elevust. Paljusid haarab koos kõrgemalt käiva päikesega rännukihk, ent enne kui osta pilet mõnda kaugesse kuurordisse või otsida idülli mujal Eestimaal, tuleks tutvuda kodule märksa lähemale jäävate huviväärsustega. Et nautida maailmatasemel ekspositsiooni ja sisustada päeva põnevalt, pole Haabersti elanikel tarvis isegi trolli peale istuda. Siinsamas Veskimetsas asub liigirikkuselt Euroopa tähelepanuväärseim ja loodusliku keskkonna poolest Põhjamaade eripalgelisim Tallinna Loomaaed, mis pakub huvitavat tegevust kogu perele.

Kuigi loomaaeda võib külastada aastaringselt, on selleks parim aeg siiski kevadel, mil tuhandete siinsete asukate jaoks algab uus elutsükkel. Kevadine loomaaed lausa kihab elust. Isegi aastates loomade käitumisse toob kevadine soojus lustlikkust, rääkimata siis noorloomadest, kes vallatult ringi kepsutavad. Kevadel ootab suur osa loomaaia asukatest ka järeltulijaid.

Mida loomaaed pakub?

Tallinna loomaaias elutseb ligi 10 000 isendit, lindu, kala, roomajat ja selgrootut, kes esindavad enam kui 500 liiki. Kõigi loomaaia elanikega tutvumiseks tuleb varuda vähemalt kolm-neli tundi, kui aga võtta eesmärgiks mõne puuri või akvaariumi juures pikemalt peatuda, kulub 87 hektarit hõlmava territooriumi läbikäimiseks terve päev. Lisaks loomade uudistamisele saab teha mõnusa jalutuskäigu linna suurimas liigirikka alustaimestikuga tamme-segametsas, mis kevaditi rõkkab linnulaulust.

Haabersti elanikel on loomaaeda kõige mõnusam siseneda lääneväravast, kus asub läinud aasta juulis avatud vastne keskkonnahariduse keskus. Külastaja pääseb loomaaeda läbi maja fuajee. Ent pole mõtet kiirelt edasi rutata, sest otstarbekas on alustada ekspositsiooniga tutvumist just siit. Keskuses asub laste loomaaed, kus pere väiksemad liikmed saavad toredaid lemmikuid lausa käega katsuda ja toita. Aastaringselt tegevust pakkuvas keskkonnahariduskeskuses on eluslooduse ja loovtöö klassid, näituste ruum, laboratoorium ja 150-kohaline auditoorium.

Tallinna Loomaias on maailma parim kaljukitsede ja mägilammaste väljapanek, märkimisväärne hulk kotkaid ning arvestatav valik kaku- ja kureliike. Kaljukitsedega saab tutvuda läänevärava lähistele jäävas alpinaariumis, kus sõralistele on loodud suurepärased tingimused. Külastajatele on mugav jälgida loomade elu läbi avarat vaadet pakkuvate klaasbarjääride.

Alpinaariumist mõni samm edasi jääb elevandimaja, mis lisaks 1989. aastal valminud ja viimastel aastatel oluliselt laiendatud ehitisele nime andnud võimsatele londilistele, on koduks ka ninasarvikutele, kääbusjõehobudele ja mitmetele teistele huvitavatele loomadele. Sealt mõne sammu kaugusele jääb karude osakond, mis on loomaaia kõige hädapärasemalt uuendamist vajav osa. Uus jääkarude maja on juba projekteeritud ja kindlasti saab valgete karude ruumikitsikus lähiaastatel lahendatud ning teisedki otid kolitakse ümber avaramatesse puuridesse.

Loomaaia üheks põnevamaks ekspositsioonikeskuseks on troopikamaja krokodillide, alligaatorite ja teiste vahvate elukatega. Seal on leidnud endale peavarju ka šimpansipere, kelle tegemisi on alati põnev jälgida. Linnutiik, piisonite aedik, kaamelite ala, kotkamägi – igas loomaaia osas on avastamisrõõmu pakkuvat, uut ja kordumatut, mille pärast tulla.

Mis see loomaaed õigupoolest on?

Kindlasti pole loomaaaed üksnes loomade vaatamise koht, kuigi huvi äratamine eluslooduse vastu on vaieldamatult loodushariduse oluline osa.

Tallinna Loomaaia pikaajaline ja legendaarne direktor Mati Kaal, kes astus ametisse juba 1975. aastal, kui loomaaed asus viimaseid aastaid Kadriorus Lasnamäe veerul, on sellele küsimusele vastust otsides tsiteerinud Berni, Baseli ja Zürichi loomaaedu juhtinud professor Heini Hediger´i:
   - Loomaaiad on kui loomaarühmade saatkonnad, kus jagatakse külastajatele paljude loomade ning nende kodukandi loodusega seotud teavet.
   - Loomaaiad on kui kindlustusfirmad, kus elavate ja  sigivate loomade varal saab vajadusel taastada hääbuvaid  eluvorme (liike, alamliike, asurkondi).
   - Loomaaiad on teaduslaborid, kus  saab tehistingimusis zooloogiale lisaks uurida ka loomade ökoloogia, psühholoogia, füsioloogia, parasitoloogia, veterinaaria jmt., mida kõike saab ühendada ühise nimetaja – loomaaiabioloogia alla.
   - Loomaaiad on üha enam linnastuvate inimeste puhke- ja taastumispaigad, mis oma looduslähedase keskkonnaga inimeste raugema kippuvat töövõimet uskumatult efektiivselt taastavad.

Enamikule inimestest on loomaaed eeskätt hea koht argirutust puhkamiseks ning selleks, et taastada endas südamlikkust ja headust, mida asises maailmas hädast vajame. Loomad, kelles puudub teeskulus ja eesmärgitu tigedus, panevad meid uskuma looduse puhastavasse jõusse, aitavad lõõgastuda ja laadida närve.

Viimastel aastatel on Tallinna Loomaaeda külastanud ligi 400 000 inimest aastas. Suurenevas külastajatearvus peitub tunnustus loomaaia töötajatele ning arengutele, mis Veskimetsas on toimunud ning veelgi toimuvad.

Niisiis, sellel kevadel loomaaeda, sest seal ootavad meid kordumatud kohtumised lõputult mitmepalgelise eluga!

reede, 22. mai 2015

Eesti valik: riik oma rahvale või sisserändemaa?

Riigikogu valimiskampaanias võis hämmastusega tõdeda, kuidas kõik erakonnad, ka need, kes muidu eelistavad hädalisele kala asemel õnge pakkuda, tunnistasid vajadust tegelda tööpuuduse, ääremaastumise ja palgavaesusega. Korraga sai teemadest, millele Keskerakond on aastaid tähelepanu juhtinud, peamine narratiiv nii Reformierakonnale kui ka IRL-ile, rääkimata muidugi sotsidest.

Kuna vähekindlustatute ja madalapalgaliste osakaal elanikkonnas jõudsalt kasvab, polnud enam võimalik elukvaliteedi allakäigu ees silmi kinni pigistada. Kahjuks ei suudetud aruteludes neid olulisi teemasid sisuliselt avada ning jäädi pigem loosungite tasemele.
 Debattide asemel, mis pidanuks kirjeldama võimalusi ja praktilisi samme töökohtade loomiseks, piirkondliku arengu tagamiseks ning palgavaesuse kaotamiseks, piirduti IRL-i kombel selvepoe kassas kanamunadega žonglöörimisega või siis sumbusid arutelud valijatele raskesti jälgitavaks heietuseks maksureformist. Koalitsiooniläbirääkimistel taandus aga erakondade soov vähekindlustatuid aidata sisutuks sõnavahuks. Praktiliste lahenduste väljapakkumise asemel oldi ametis ministrikohtade jagamisega ja Riigikogu uustulnukate elimineerimisega.
 
Sotsiaalsed teemad taas unustatud
Koalitsioonierakondade esimeeste sõnavõttudest jääb mulje, nagu poleks sotsiaalse riigi ideel kaitseküsimustele ja omavalitsuste sundliitmisele taandatud riigireformi üle teoretiseerimise kõrval enam kohta. Muidugi on valdkondade kokkutõmbamise järel lihtsam läbirääkimistel ühisosa leida, ent rahvas ootas valitsuselt siiski lubaduste täitmist.
Viimane aeg on kokku leppida selles, kuidas tagada kogu Eestile ühtne ja dünaamiline areng ning lõpetada olukord, kus normaalne toimetulek on tagatud vaid käputäiele „rikastele ja ilusatele“.
Kehvade valdade liitmine ei loo veel töökohti. Selleks on tarvis muuta erinevad piirkonnad atraktiivseks ning investeeringuid ligi tõmbavaks. Riiklike ümberõppekavadega on võimalik tagada piisavalt oskustöölisi nii Narvas kui ka Kuressaares, Valgas ja Rakveres. Pole mõtet rääkida pidevalt sellest, et meid päästab vaid tööjõu sissetoomine, eriti olukorras, kus tööpuudus on taas hakanud kasvama.
 Eestis jätkub IT-spetsialiste, keevitajaid jt nõutud erialade esindajaid. Need inimesed tuleb vaid välja õpetada. Sellega saaks hakkama meie head kõrgkoolid ja kutseõppekeskused, kus aga millegipärast ei olda kursis, keda tööturg tõeliselt vajab. Meie arengut pärsib haridus- ja majandusministrite tegemata töö riikliku ümberõppe ja tööhõive süsteemi loomisel.
Stagnatsioonist väljumiseks on vaja käivitada riiklik programm ettevõtetele vajaliku tööjõu väljaõpetamiseks, investeeringute ligimeelitamiseks ja kõigis regioonides töökohtade tekkimiseks. Kui selleks on tarvis eraldi ministeeriumi, siis anname regionaalministrile portfelli ja paneme ta tegutsema.
Ainult et ministriks tuleb määrata asjatundja, mitte vähekogenud poliitsõdur. Tegemist on julgeolekuküsimusega, sest kui viivitame tõhusate sotsiaalreformidega, võivad meil varsti olla relvastuses küll nobedad jalaväe lahingumasinad, ent kaitsetahe, mis algab rahva rahulolust oma riigiga, on kadunud. Tühja kõhuga on keeruline armastada – niisama lihtne see ongi.
 
Sotsiaaldemokraadid unistavad massilisest sisserändest
Kahjuks määritakse meile korraliku arenguvisiooni asemel pähe sotsiaaldemokraatidele ja paremliberaalidele südamelähedast sulandumist tuhandete sisserändajatega ühiseks multikultuurseks tarbimisterritooriumiks. Märgid, mis sellele viitavad, on ilmselged.
27. märtsil Kumu kunstimuuseumis järjekordsel Põhja- ja Baltimaade töörändluskonverentsil edastati eestimaalastele rõõmusõnum, et mastaapses sisserändes on vaid positiivsed küljed ja et multikultuursus on tulevik, mida peaksime hardalt ihaldama.
Eurosaadik Marju Lauristin väitis riigitelevisioonis konverentsi tutvustades, et meil on aeg loobuda igasugustest piirangutest ning avada piirid kõigile, kellel tuleb mõttesse siia asuda. Tubli sotsialistina näeb Lauristin sisserändes imetoredat võimalust ühiskonda mitmekesistada. Üheks tema unistuseks on tuua Hispaaniast, kus noorte tööpuudus ületab 50%, Eestisse tööjõudu, unustades, et 25 protsendil meie oma noortest puudub rakendatus. Aga pole lugu! Nagu toetame rahaliselt Euroopas hätta sattunud riike, niisama võime ju aidata süüa suppi, mida lõunamaalased on buumiaastatel oma majanduses kokku keetnud, arvab sotside käilakuju.
Kas meie ise seejuures ellu jääme, on Lauristini jaoks teisejärguline.

Mõeldes neile negatiivsetele arengutele, mida on viimasel ajal hakanud tunnistama sellised immigratsiooniriigid nagu Rootsi, Saksamaa ja Prantsusmaa, tuleks meil sotside sisserändevaimustusse suhtuda äärmiselt ettevaatlikult. See on eelmäng kavale kaasata aastaid sisserännet tolereerinud Euroopa riikides kuhjunud probleemide lahendamisse, millega seal enam hakkama ei saada, seni immigratsioonitaset madalal hoidnud riigid. Eestil tuleks aga enne teiste nimel dzotile viskumist lahendada kitsaskohad omaenda ühiskonnas.
 Lauristin ja tema toetajad unustavad, et Eesti juba on multikultuurne riik, kus elab paljude rahvuste esindajaid. Püüdkem enne lahti harutada need integratsiooni umbsõlmed, millega meie parempoolsetest ja sotsidest koosnevad valitsused 20 aastat pole hakkama saanud! Kui peame valima sotsiaalse riigi ja sisserände vahel, tuleks eelistada esimest, ning mitte lasta end sotsialistidel ja paremliberaalidel edasi ninapidi vedada.