kolmapäev, 17. september 2014

Jää on hakanud liikuma

Õismäelastele ja ka teistele tallinlastele pole uudiseks, et Ehitajate tee Haabersti ringristmiku poolne osa on põhjaliku remondi käigus omandanud uue ilme ja muutunud lausa neljarealiseks, saades eraldussaare ning uued kõnniteed.

Kilomeetrise lõigu rekonstrueerimise lõpetab AS Lemmikäinen 15. septembril ja eriti oluliseks teeb selle tõsiasi, et tegemist on aastaid lahendust oodanud Haabersti ringi kaasajastamise esimese etapiga. Jää on liikuma hakanud. Seekord ei sumbu kurikuulsa liiklussõlme rekonstrueerimine planeeringute ja arengukavade tasemel nagu varem korduvalt on juhtunud.

Ent meenutagem veidi ajalugu. Juba eelmise kümnendi alguses kõneldi valjuhäälselt vajadusest teha lõpp ringristmikul kuhjuvatele ummikutele ja iganädalastele plekimõlkimistele. 2002. aastal otsustas toonane linnavalitsus, et ristmik tuleb ehitada kahetasandiline, võimalusega kolmanda tasandi väljaehitamiseks Ehitajate tee - Rannamõisa tee suunal. Haabersti eritasandiristmik oli kavas valmis ehitada juba 2003. aastal, kasutades maailmas üsna laialt levinud era- ja avaliku sektori koostöö põhimõtteid (public-private-partnership). Projekti maksumuseks hinnati 220 miljonit krooni. Muidugi polnud 2003. aastal kahetasandilisest ristmikust haisugi, ent vaatamata sellele küpses mõte edasi ja kasvas nii planeeringu kui eelarve osas. 2007. aastal räägiti juba mitmetasandilisest liiklussõlmest, mille hinnaks prognoositi 500 miljonit. Uue lahenduse kohaselt pidid seal autod sõitma lisaks ringteele ka tunnelis ning selle kohal kõrguval sillal. Nagu teame, ei läinud seegi kord asjaks.

Ent mõte uue lahendusega ristmiku vajadusest ei kadunud, sest aastatega ummikud vaid kasvasid ja probleemid süvenesid. Prohvetlikena kõlasid linna peaarhitekti Endrik Männi toona lausutud sõnad: „Praegu on ristmiku ümbruses nii palju logistilisi probleeme, et nende peale tehtud kulutuste õigustamiseks tuleb ala keskuse olemust tõsta.“ Tänaseks on Paldiski maantee äärde kerkinud rida äri- ja elu-, ning ka kõrghooneid, arendused piki Rannamõisa teed on lisanud ristmiku lähialale, kui ühele asumikeskusele, veelgi kaalu. Ent Männi väljaütlemise elulisus väljendub kõige selgemalt läinud aastal Maxima kaubanduskeskuse ja linna vahel sõlmitud lepingus, kus äriettevõte toetab 2,95 miljonit maksvaid Ehitajate tee rekonstrueerimistöid ligi miljoni euroga, saades seeläbi võimaluse juurdepääsu rajamiseks Ehitajate tee 148 kinnistule, kuhu kerkib uus hüpermarket. See ongi logistiliste probleemide lahendamine, ala keskuse olemust muutes, leides protsessi algatamiseks ühisosa linna avalike ja ettevõtte ärihuvide vahel. Võib julgelt väita, et just tänu Maxima toetusele sai Haabersti ristmiku esimese arendusetapiga alustada juba käesoleva aasta juunis.

Milline on Ehitajate tee rekonstrueerimisel rakenduv logistiline mudel? Haabersti liiklussõlmele eelnev ristumine Õismäe teega varustatakse fooridega, millega reguleeritakse ringile suunduvate autode voolu. Lihtne ja teravmeelne lahendus tagab suurema läbilaskevõime ja ohutuse seisukohalt parema regulatsiooni. See on esimese rekonstruktsioonietapi olulisim saavutus.

Teises etapis rekonstrueeritakse läbilaskevõime suurendamiseks Rannamõisa tee ringristmikust kuni Lõuka tänavani, kolmas etapp näeb ette Paldiski maanteele viadukti ehitamise. Kogu projekt peab teostuma 2017. aasta lõpuks ning maksma läheb see oluliselt vähem kui esialgsetele grandioossetele liiklussõlmedele kavandatud miljonid.

Euroopalikus urbanistikas on viimasel ajal loobutud kõnelemast suurtest liiklussõlmedest, mis tõusevad mitmekorruseliste viaduktidena majade kohale. Ka Eesti pealinnale, kui maailma mastaabis suhteliselt väikesele asumile, on taolised ülisuured ja kallid rajatised kohatud. Praegune lahendus, mis hajutab autodevoolu ning perspektiivis juhib olulisemad liiklusvood katkematult läbi kahetasandilise ristmiku, on optimaalne. Kaovad ummikud, väheneb riskitase ning samas on kokkuhoitud vahendite arvelt võimalik rekonstrueerida teisi liiklussõlmi ja tänavaid ning rajada kergliiklusteid.

Ehitajate tee käikuandmine muudab liikluse linna problemaatilisemas sõlmes sujuvamaks. Järgnevate etappide elluviimisel muutub Haabersti ristmiku läbimine niisama hõlpsaks nagu seda on ükskõik millise normaalse koormusega ristmiku läbimine mujal linnas. Loodan, et peale 2017. aastat muutuvad jutud ohtlikust Haabersti ringist hääbuvaks linnamüüdiks.

neljapäev, 11. september 2014

Tere, sügis!

Kuum suvi on selleks aastaks möödanik ning käes on tegus ja argiseid töid täis september. Lapsed on kõik linnas tagasi ning käivad jälle koolis ja lasteaias. Sel aastal alustas Haabersti linnaosas oma esimest kooliteed 475 last, kes kõik said Tallinna linna ja Haabersti Linnaosa Valitsuse poolt kingituseks liiklusaabitsa, helkurvesti ja helkuri, et koolitee oleks turvalisem.

Tallinn maksab ka esmakordselt kooli minevatele lastele toetust. Septembri lõpus makstakse välja esimene pool esmakordselt kooli mineva lapse koolitoetusest, teine pool aga õppeaasta lõpus. Eraldi kooliminekutoetust makstakse ka toimetulekutoetust saavatele peredele. Esmakordselt kooli mineva lapse toetust makstakse lapsevanemale, eestkostjale või lapse hooldajale, kui laps on Tallinna linna elanik ning elab toetuse taotlejaga samal aadressil ja asub õppima Tallinnas asuvasse kooli. Kooli omandivorm ei ole oluline. Tingimuste kohaselt peab vähemalt üks lapsevanematest olema rahvastikuregistri andmetel elanud Tallinnas vähemalt aasta enne lapse kooliminekut. Avaldused tuleb esitada elukohajärgsele sotsiaalhoolekande osakonnale, samuti on seda võimalik teha riigiportaali kaudu alates 10. septembrist. Toetuse taotlust saab esitada kolme kuu jooksul ja väljamaksmine algab septembrikuu keskel, kui koolide õpilasnimekirjad on juba kinnitatud. Toetuse teise osa saamiseks ei pea uut avaldust kirjutama, see makstakse välja juunikuu lõpus, kui laps jätkuvalt õpib Tallinna koolis ja pere rahvastikuregistri andmetes ei ole muudatusi. Teise osa eest tuleb avaldus kirjutada juhul, kui muutuvad andmed (konto nr, aadress, perekonnanimi jne).

Sel suvel on mulle enim muret teinud Õismäe tee 130 tühjalt seisev endine koolimaja, mida vandaalid süütasid peaaegu iga päev. Haabersti Linnaosa Valitsus on püüdnud pidevalt endist koolimaja muuta vandaalikindlamaks ja kulutanud selleks nelja aastaga üle 36 000 euro. Tallinna Linnavalitsus eraldas reservfondist Haabersti Linnaosa Valitsusele 6077 eurot Õismäe tee 130 kinnistul asuva hoone konserveerimiseks. Sulgesime kõik esimese korruse akna- ja ukseavad ning lasksime paigaldada võrkaia, takistamaks juurdepääsu koolimaja sisehoovidesse. Koostöös Põhja Päästekeskusega oleme suutnud muuta hoone vandaalikindlamaks. Paraku on aga elu näidanud, et lukud ja tõkendid on loomadele, mitte inimestele. Praegu on siiski tõsise kaalumise all hoone lammutamine, kuivõrd see on saanud suuri tule- ja veekahjustusi.

Tallinna Linnavalitsus võttis vastu palju kõneainet tekitanud määruse, mis keelab avaliku alkoholi tarbimise peaaegu kogu Tallinna linnas, sest alkoholi liigtarbimine linna avalikes kohtades häirib selgelt kaaslinlasi. See on väga tervitatav otsus, kuivõrd uue korrakaitseseaduse sätte jõustumise järel võis ka Haaberstis mitmel pool lasteaedade lähedal näha purjutavaid seltskondi ning meil puudusid seaduslikud võimalused nende ohjeldamiseks. Riigi uus alkoholipoliitika saadab meie noortele vale sõnumi. Alkoholi liigne tarbimine on Eestis niigi probleemiks, ning Tallinn teeb endast kõik, et väärtustada alkoholivaba linnaruumi. Haaberstis on avalikus kohas alkoholi tarbimine keelatud!

Juba ülehomme, 13. septembril olete oodatud Õismäe tiigi äärde, kus peame maha meeleoluka sügispeo. Kontserdil astuvad üles Tanel Padar & The Sun, Hellad Velled, Toivo Asmer, Merje Lilje ja Peeter Kaljuste, Ivetta Trio ning Haabersti puhkpilliorkester Kutter. Avatud on suur heategevuslik sügislaat. Noortekeskuse telgis tehakse näomaalingud Tallinna Loomaaias elava surikaadi toetuseks ja lisaks on kavas erinevad meisterdamised. Kell 15.30 ootab lapsi teater Marionett etendusega „Jokker Joosu ja imelised nukud“. Õhtu lõpetab ilutulestik. Kontsert ja lasteteatri etendus on kõigile tasuta! Kohtumiseni laupäeval Õismäe tiigi ääres!